IR Olimpiada Języka rosyjskiego

Oficjalna strona organizatora Olimpiady
Olimpiada Języka Rosyjskiego
realizowana jest dzięki dotacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej


Regulamin OJR
Informator XLIX OJR
Program i tematyka XLIX OJR
Terminarz zawodów
Komitet Główny
Komitety Okręgowe
Ankieta Uczestnika
Wyniki zawodów
Archiwum

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Siedziba: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115
tel. 22 826 15 31
Preferowany kontakt: Instytut Rusycystyki UW
tel. 22 55 34 228, fax 22 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
www.ir.uw.edu.pl/ojr

Bieżącą działalnością Komitetu Głównego OJR kieruje zespół w składzie:

 • dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW, Przewodnicząca, Dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Antoni Semczuk, Przewodniczący Honorowy
 • dr Edward Szędzielorz, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Naukowy
  e-mail: ejszedzi@uw.edu.pl; tel. 604 621 462
 • mgr Iwona Wołoszczenko, Kierownik Organizacyjny
  e-mail: iwona.woloszczenko@wum.edu.pl; tel. 664 109 121
 • mgr Irena Komendacka, Sekretarz Techniczny
  e-mail: ikomendacka@uw.edu.pl; tel. 22 55 34 228
 • mgr Alicja Wąsik, Główny Księgowy
  e-mail: azwasik@uw.edu.pl; tel. 22 55 34 282

Pozostali członkowie Komitetu Głównego:
 • mgr Józef Bryll, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
 • prof. dr hab. Henryk Fontański, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Sergey Khvatov, Przewodniczący Mazowieckiego Komitetu Okręgowego OJR
 • mgr Joanna Janowicz-Czernik, nauczyciel języka rosyjskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

Skład Komitetu Głównego OJR został zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 1 października 2016 r. i zaktualizowany 1 września 2017 r.


Aktualizacja: 17.04.2018 r.