odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Ceny egzaminów międzynarodowych
w Instytucie Rusycystyki UW
17-18 czerwca 2013 r.


"Русский язык повседневного общения. Пороговый уровень"
(B1) – 60 €

"Русский язык повседневного общения. Постпороговый уровень"
(B2) – 70 €

"Русский язык делового общения. Средний уровень"
(B2) – 110 €

"Русский язык делового общения. Продвинутый уровень"
(C1) – 125 €

"Русский язык в международном туризме"
(A2) – 50 €
(B1) – 60 €
(B2, C1) – 80 € 

Płatność przelewem na konto Instytutu Rusycystyki UW w PLN.
Ceny w PLN będą ustalone na tydzień przed egzaminem.