odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


 

9 maja 2006 r. w Instytucie Rusycystyki, gościli wybitni językoznawcy: Profesor J. D. Apresjan wraz z żoną Profesor M. J. Głowinską.


Prof. Jurij Derenikowicz Apresjan wygłosił wykład pt. О различных типах взаимодействия лексических и грамматических значений в текстах.