odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Goście Instytutu - prof. Borys Jegorow

8 i 9 października 2008 Profesor Borys Jegorow, wybitny rosyjski uczony, literaturoznawca i kulturolog podczas swojej kolejnej wizyty w Instytucie Rusycystyki wygłosił następujące wykłady:
– Osobowość i twórczość Jurija Łotmana. Nowe materiały.
– Motyw oszustwa w kulturze rosyjskiej.

W dniach 6 i 8 listopada 2007 r. Profesor Borys Jegorow wygłosił w naszym Instytucie dwa wykłady:
– Życie i ewolucja twórczości Jurija Łotmana (1922-1993),
– Z archiwów Jurija Łotmana. Publikacje jego artykułów oraz listów po roku 1993.

  

  

W dniach 9-11 grudnia 2003 r. oraz 12-14 października 2004 r. prof. Borys Jegorow gościł w IR z cyklem wykładów pt. "Rosyjskie utopie XIX - początku XX wieku".

   W latach 60-70 XX w. prof. B. Jegorow - razem z J. Łotmanem - współtworzył słynną Tartuską szkołę literaturoznawstwa, był też związany m.in. z M. Bachtinem, W. Proppem, D. Lichaczowem.
   Jego prace poświęcone najważniejszym zagadnieniom kultury rosyjskiej zyskały międzynarodowy rozgłos i są chętnie tłumaczone. Polski przekład jednej z ważniejszych Jego książek pt. "Oblicza Rosji" ukazał się w 2003 w Gdańsku.