odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Goście Instytutu – prof. Jewgienij Jermolin


W dniach 5-8 grudnia gościem Instytutu Rusycystyki był Jewgienij Jermolin – wybitny krytyk literacki, zastępca redaktora naczelnego pisma "Kontynent", profesor wyższej uczelni.

Prof. Jewgienij Jermolin wygłosił dwa wykłady poświęcone najnowszej prozie rosyjskiej oraz wziął udział w zebraniu Zakładu Historii Literatury i spotkaniu ze studentami i sympatykami Rosjoznawczego Koła Naukowego.