odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Wykłady profesora Władimira Kantora


W dniach 11-12 stycznia 2006 r., Instytut Rusycystyki UW gościł profesora Władimira Kantora - znanego rosyjskiego filozofa, historyka literatury i kultury rosyjskiej, redaktora czasopisma "Woprosy Fiłosofii", autora wielu prac o Dostojewskim i o Rosji w jej relacjach z Europą.


Profesor wygłosił dwa wykłady:

  1. "Koniec artystycznej epoki. Srebrny Wiek i rewolucja"
  2. "Karamazowszczyzna jako rosyjski żywioł"