odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Goście Instytutu – prof. Dina Magomiedowa i prof. Natan Tamarczenko


W dniach 22-23.10. 2009 r. gośćmi Instytutu byli prof. Dina Magomiedowa i prof. Natan Tamarczenko.

Prof. dr hab. Dina Magomiedowa kieruje katedrą Historii Rosyjskiej Literatury Klasycznej na wydziale Historyczno-filologicznym RGGU. Zajmuje się badaniami poetyki i estetyki rosyjskiego symbolizmu, prowadzi też studia tekstologiczne nad twórczością Aleksandra Błoka. Jest autorką ponad 200 prac naukowych, w tym monografii Автобиографический миф в творчестве А. Блока (1997), Комментируя Блока (2004), Филологический анализ лирического стихотворения (2004).

Prof. Dina Magomiedowa wygłosiła wykład pt. Возрождение поэмы в 1917-21-м годах: миф о бесовстве в поэме Блока "Двенадцать".

Prof. dr hab. Natan Tamarczenko pracuje w Katedrze Poetyki Teoretycznej i Historycznej na Wydziale Historyczno-filologicznym RGGU. Specjalizuje się w zakresie teorii i historii powieści, a także analizy tekstu artystycznego. Autor ponad 200 prac, w tym monografii Типология реалистического романа. На материале классических образцов жанра в русской литературе XIX века (1988), współautor dwutomowego podręcznika Теория литературы (2004), redaktor naczelny leksykonu Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий (2008).

Prof. Natan Tamarczenko wygłosił dwa wykłady: Бахтинская теория романа и русский роман XIX века oraz Литературоведческие идеи Бахтина как система.