odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.2.512
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
pon. - czw. 10.00 - 14.00
przerwa 12.30 - 13.00Studenci zainteresowani poszerzaniem swoich wiadomości mają możliwość działania w licznych funkcjonujących na UW kołach naukowych.

Osoby zainteresowane tworzeniem nowych kół naukowych zapraszamy po niezbędne informacje na stronę Studenckiego Ruchu Naukowego na UW: http://www.rada.uw.edu.pl/