odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Komisja Stypendialna

Skład Komisji Stypendialnej IR 2017/2018:
Patrycja Pawlik
- przewodnicząca Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Rusycystyki
Adrianna Szymańska
- członek Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Rusycystyki
mgr Maryna Czwalińska
- opiekun, wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Rusycystyki

Dyżury Komisji:
po wcześniejszym kontakcie mailowym mczwalin@uw.edu.pl

Współpraca:
p. Małgorzata Cielebąk
(Dziekanat ds. studenckich, sekcja filologii rosyjskiej)
dziennerus@uw.edu.pl