odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


28.09-06.10 2007 – Dni Literatury i Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki UW


W dniach 28 września - 6 października 2007 roku Instytut Rusycystyki UW we współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Sankt-Petersburgu oraz Międzynarodową Asocjacją Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (MAPRJAŁ) organizuje Dni Literatury i Języka Rosyjskiego. Przewidziany jest udział wybitnych rosyjskich uczonych – lingwistów, dydaktyków, kulturologów, literaturoznawców. Uroczyste otwarcie Dni zainaugurują J. M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow i J. M. Rektor Uniwersytetu Państwowego w Sankt-Petersburgu – prof. dr hab. Ludmiła Wierbicka.

W ramach Dni Języka Rosyjskiego odbędą się wykłady, warsztaty językowe, wystawa podręczników oraz nowości wydawniczych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i dydaktyki.