odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


dzienniki
DZIENNIKI, NOTATNIKI, LISTY
PISARZY ROSYJSKICH

PROGRAM
OBRAD KONFERENCJI
27.04.07-28.04.07
WARSZAWA - 2007

27 kwietnia 2007

Uniwersytet Warszawski
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
ul. Krakowskie Przedmieście 32
godz. 1000 OTWARCIE KONFERENCJI
godz.1100 – 1800 OBRADY PLENARNE
Obrady przedpołudniowe do godz.1300
Przerwa obiadowa godz.1300-1400
Obrady popołudniowe godz.1400-1800
z przerwą na kawę godz.1530-1600

28 kwietnia 2007
Instytut Rusycystyki UW
ul. Szturmowa 4
godz. 900-1800 OBRADY W SEKCJACH:
SEKCJA I
SEKCJA II
SEKCJA III
Sesje przedpołudniowe godz. 900-1300
z przerwą na kawę godz. 1030–1100
Przerwa obiadowa godz.1300-1400
Sesje popołudniowe godz. 1400-1800z przerwą na kawę godz. 1530–1600
godz 1800 OBRADY PLENARNE
Podsumowanie prac Konferencji
Spotkanie pożegnalne

KOMUNIKATY ORGANIZACYJNE
◊ Rejestracja uczestników Konferencji: od godz 900 Sala w PałacuTyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
◊ Czas wystąpienia na obradach plenarnych i w sekcjach nie może przekraczać 15 minut; organizatorzy proszą usilnie o przestrzeganie tego rygoru
◊ Materiały składane do druku w wydawnictwie pokon-ferencyjnym prosimy ograniczyć do 0,5 arkusza autorskiego. Planuje się publikowanie ich w ramach serii wydawniczej Instytutu Rusycystyki UW Studia Rossica
*
27 kwietnia 2007
Uniwersytet Warszawski
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
ul. Krakowskie Przedmieście 32
OTWARCIE KONFERENCJI
Przewidziane są wystąpienia:
Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Wojciecha Tygielskiego
Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich prof. dr hab. Władysława Figarskiego
Dyrektora Instytutu Rusycystyki UW
prof.dr.hab Alicji Wołodźko-Butkiewicz
Udział zapowiedział JE Ambasador Federacji Rosyjskiej, Pan Władimir Grinin
OBRADY PLENARNE
Uniwersytet Warszawski
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
ul. Krakowskie Przedmieście 32
Sesja przedpołudniowa
Przewodniczy prof. dr hab. Antoni Semczuk

Referaty:
Игорь Волгин (Москва, Россия)
О двух дневниках («Дневник писателя» Ф. Достоевского и «Опавшие листья» В. Розанова)  
Wiktoria i Rene Śliwowscy (Warszawa, Polska)
Nasza korespondencja z Julianem Oksmanem
Федор Федоров(Daugavpils, Latvija)
Игорь Чиннов в "ego-словесном" пространстве
Виктор Хорев (Москва, Россия)
Ф. М. Достоевский в дневниках и письмах польских писателей (вторая половина ХХ в.)
Ирина Гитович (Москва, Россия)
Письма Чехова как повествовательный дискурс: преимущества и ограничения жанра
Bronisław Kodzis (Opole, Polska)Письма Игоря Северянина Георгию Шенгели
Jan Orłowski (Lublin, Polska)
Письма Даниила Андреева
Андрей Шишкин (Рим, Италия)
«Растиньяк в столице и в скитаниях»: Дневник С. Прокофьева 1907-1933

Sesja popołudniowa obrad plenarnych 27 kwietnia

Przewodniczy prof. dr hab. Janina Sałajczyk

Referaty:
Janina Sałajczyk (Gdańsk, Polska)
Dziennik Michała Kuzmina roku 1921. Realia epoki
Александр Федута (Минск, Белорусь)
Русские глазами поляков (по эго-текстам Ю. Пшецлавского, М. Малиновского, С. Моравского)
Андрей Дмитриев (С.-Петербург, Россия)
Становление речевой личности христианина  (на материале дневников и писем молодого Н. П. Гилярова-Платонова)
Вадим Полонский (Москва, Россия)
Эволюция жанра дневника в русской литературе конца XIX – начала XX вв.: между документом, беллетристикой и мифологией жизнестроительства
Владимир Хазан (Иерусалим, Израиль)
Документ как антидокумент: Проблема мистификации документа (случай русского писателя-эмигранта Юрия Трубецкого)
Светлана Павлова (Саратов, Россия)
Автобиография и мемуары: к вопросу о разграниче­нии жанров
Анна Станкевич (Daugavpils, Latvija)
Польша и поляки в автобиографической прозе Ирины Сабуровой
*
28 kwietnia 2007
OBRADY W SEKCJACH
Instytut Rusycystyki UW
ul. Szturmowa 4
SEKCJA I
Sesja przedpołudniowa 28 kwietnia
przewodniczy: prof. dr hab. Barbara Olaszek

Referaty:
Urszula Cierniak (Częstochowa, Polska)
„Дорога, ведущая к истине” князя Ивана Гагарина (по материалам Дневника и Записок о моей жизни)
Эмма Жилякова (Томск, Россия)
Мотив воспоминания как структурообразующая доминанта переписки В.А. Жуковского и А.П.  Елагиной
Łucja Skotnicka (Wrocław, Polska)
Więzienny dziennik lektur i myśli (Dziennik 1831 – 1845 Wilhelma Küchelbeckera)
Дарья Невская (Рига, Латвия)
«Свое» и «чужое» слово в дневнике Г.В. Геракова 1812 -1813 годов
Эльмира Афанасьева (Кемерово, Россия)
«Эго-текст» в поэтике М.Ю. Лермонтова: рукопись и книга как эстетический феномен
Kazimierz Prus (Rzeszów, Polska)
Uwagi o listach Fiodora Tiutczewa
Наталья Володина (Череповец, Россия)
История и современность глазами поэта «чистого искусства» (Записная книжка А.Н. Майкова)
Ольга Седельникова (Томск, Россия)
Путевой дневник А.Н. Майкова 1842-1844 гг. как лаборатория эстетических штудий поэта

Sesja popołudniowa 28 kwietnia
przewodniczy: prof. dr hab. Wasilij Szczukin

Referaty:
Barbara Olaszek (Łódź, Polska)
Чужой в частных письмах и в книге очерков путешествия Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова
Wasilij Szczukin (Kraków, Polska)
Исповедь горячего сердца (о типологическом сходстве писем Белинского, Аполл. Григорьева и Достоевского)
Светлана Валюлис (Вильнюс, Литва)
Л.Н. Толстой Исповедь: преодоление внутренней дисгармонии
Ewa Gazdecka (Warszawa, Polska)
Korespondencja Lwa Tołstoja z Ghandim
Аркадий Неминущий (Daugavpils, Latvija)
Исповедальный мотив в эпистолярии А. П. Чехова
Галина Бурова (Пятигорск, Россия)
Концепт ”болезнь” в записных книжках А.П. Чехова.
*
OBRADY W SEKCJACH
Instytut Rusycystyki UW
ul. Szturmowa 4
SEKCJA II
Sesja przedpołudniowa 28 kwietnia
przewodniczy: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

Referaty:
Татьяна Кухаренок (Рига, Латвия)
Письма незнакомки. Переписка М. Башкирцевой с Ги де Мопассаном
Ludmiła Łucewicz (Warszawa, Polska)
Contes d’amour Зинаиды Гиппиус
Małgorzata Burzyńska (Toruń, Polska )
Problematyka dekadencji w autorefleksji Aleksandra Błoka. Na podstawie Dzienników poety
Ольга Фетисенко (С.-Петербург, Россия)
Дневник Евгения Иванова – неизвестный источник для изучения Серебряного века
Agata Krzychylkiewicz (Johannesburg, South Africa)
Акт воспоминания – Дневник моих встреч – цикл трагедий Юрия Анненкова.
Светлана Кочетова (Горловка, Украина)
Дневник М. Волошина 1901-1903 годов: поэтика импрессионизма
Вида Гудонене (Вильнюс, Литва)
Репрезентация Я в воспоминаниях М.В. Волошиной-Сабашниковой Зеленая змея
Aleksandra Wieczorek (Opole, Polska)
Dziennik kurierski Władyslawa Chodasiewicza

Sesja popołudniowa 28 kwietnia
przewodniczy: prof. dr hab. Grażyna Bobilewicz

Referaty:
Anna Woźniak (Lublin, Polska)
List jako continuum tworczosci. Epistolografia Aleksego Remizowa
Мария Михайлова (Москва, Россия)
Письма А.М. Калмыковой как источник изучения личности автора
Ольга Демидова (С.-Петербург, Россия)
Петербургские зимы Георгия Иванова как (псевдо)мемуары
Майя Полехина (Магнитогорск, Россия)
Письма Марины Цветаевой к Наталье Гайдукевич: экзистенциальный опыт души
Grażyna Bobilewicz (Warszawa, Polska)
Дневниковые записи К. А. Сомова как текст-интерпретация собственных (и чужих) произведений искусства
*
OBRADY W SEKCJACH
Instytut Rusycystyki UW
ul. Szturmowa 4
SEKCJA III
Sesja przedpołudniowa 28 kwietnia
Przewodniczy: prof. dr hab. Jan Orłowski

Referaty:
Нина Бочкарева, Евгения Шаварёва (Пермь, Россия)
Литературный автопортрет Павла Филонова (на материале дневников художника)
Георгий Прохоров (Коломна, Россия)
Разграничение художественного и нехудожественного дискурсов в эго-документах
Iwona Krycka-Michnowska (Warszawa, Polska)
Rosja i Rosjanie w Dziennikach Zofii Nałkowskiej
Magdalena Dobrogoszcz (Warszawa, Polska)
Rosja w dziennikach Marii Dabrowskiej
Вероника Жобер (Париж. Франция)
Творческий путь писательницы Наталии Ильиной: от писем к матери до автобиографической прозы Дороги и судьбы
Ирина Новоселова (Владивосток, Россия)
Жанровое своеобразие дальневосточных Дневников М.М. Пришвина
Monika Zielińska (Warszawa, Polska )
Образ леса в Глазах земли Михаила Пришвина
Елена Белова (Вильнюс, Литва)
Диалог с властью в эпистолярии Шолохова
Кира Гордович (С.-Петербург, Россия)
Северные дневники Ю. Казакова

Sesja popołudniowa 28 kwietnia
Przewodniczy: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

Referaty:
Franciszek Apanowicz (Gdańsk, Polska)
Замечания об образе автора в письмах Варлама Шаламова
Эльвира Абуталиева (Москва, Россия)
Автобиографический очерк: повествовательный потенциал жанра (Б. Пастернак Люди и положения)
Александр Буров (Пятигорск, Россия)
Авторское предисловие как метатекст в тексте Дневника Ю.М. Нагибина
Alicja Wołodźko-Butkiewicz ( Warszawa, Polska )
Поденные записи Давида Самойлова как хроника литературной жизни советской эпохи
Anna Skotnicka (Wrocław, Polska)
Biografia jako dialog w powieści Ludmiły Ulickiej Daniel Sztajn, tłumacz
Мария Кшондзер (Любек, Германия)
Проявление авторского «эго» в художественно- документальной прозе Андрея Битова (на материале «грузинской» прозы)
Вячеслав Шульженко (Пятигорск, Россия)
«Коэффициент коммуникативности» в автобиографи­ческом дискурсе.
*