odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


 

INSTYTUT RUSYCYSTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ROSYJSKI OŚRODEK NAUKI I KULTURY

 

Literatura i literaturoznawstwo

Na styku kultur Polski i Rosji

Inspiracje, więzi, animozje

ˇ

Humor językowy

Jako atrybut kultury etnicznej

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Warszawa, 22-23 maja 2003r.

 

PROGRAM OBRAD

 

22 maja 2003 r.

 

ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa

Otwarcie konferencji

godz. 10. 30

Otwarcie konferencji z udziałem:

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
PROF. DR HAB. PIOTRA WĘGLEŃSKIEGO

Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
PROF. DR HAB. WŁADYSŁAWA FIGARSKIEGO

Dyrektora Instytutu Rusycystyki UW
PROF. DR HAB. ALICJA WOŁODŹKO-BUTKIEWICZ

i innych zaproszonych gości.

 

Wręczenie Medalu Uniwersytetu Warszawskiego
PROF. DR HAB. JELENIE CYBIENKO z Uniwersytetu Moskiewskiego
przez JM Rektora UW PROF. DR HAB. PIOTRA WĘGLEŃSKIEGO

 

Obrady plenarne

godz. 11. 00 (Sala Balowa)

 

PROF. DR HAB. TADEUSZ SZYSZKO (Uniwersytet Warszawski)
Польское восстание 1863 года в русском антинигилистическом романе шестидесятых-семидесятых годов XIX века

PROF. DR HAB. WIKTOR CHORIEW (Rosyjska Akademia Nauk)
Polityka i poetyka. Literatura polska w ZSRR w czasach "odwilży"

PROF. DR HAB. WANDA ZMARZER,
PROF. DR HAB. JERZY LUKSZYN (Uniwersytet Warszawski)
Współczesny rosyjski humor polityczny

PROF. DR HAB. BRONISŁAW KODZIS (Uniwersytet Opolski)
Юмор в творчестве Тэффи эмигрантского периода

 

godz. 14. 00 - obiad (Klub Profesorski, ul. Oboźna)

 

Obrady sekcji językoznawczej

(Sala Narożna) - godz. 15. 30

Przewodniczy: PROF. DR HAB. WANDA ZMARZER

 

PROF. DR HAB. GENNADIJ A. NIKOŁAJEW (Uniwersytet Kazański)
Словообразовательные средства языкового юмора

PROF. DR HAB. RENĖ ŚLIWOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Z dziejów rosyjskiej sceny satyrycznej

PROF. DR HAB. WANDA SUPA (Uniwersytet w Białymstoku)
Humor epoki poradzieckiej w prozie rosyjskich postmodernistów

PROF. DR HAB. A. S. KARPOW (Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie)
Анекдот как проза жизни (о прозе С. Довлатова)

DR JOANNA SZERSZUNOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku)
Humorystyczne parafrazy przysłów w ujęciu translatorycznym

DR HAB. WACŁAW SZERSZUNOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku)
O istocie humoru funebralnego

PROF. DR HAB. JELENA ARSIENTJEWA (Uniwersytet Warszawski)
Роль контекстуальных преобразований фразеологизмов в анекдоте в создании юмористического эффекта

PROF. DR HAB. MIKOŁAJ TIMOSZUK (Uniwersytet Warszawski)
Żart językowy w anegdocie rosyjskiej

DR DOROTA URBANEK (Uniwersytet Warszawski)
Żart językowy w przekładzie

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF CIEŚLIK (Uniwersytet Szczeciński)
Жалоба, пафос, возмущение, насмешка, инсинуация. О стиле полемики народников и модернистов

DR JADWIGA TARSA (Uniwersytet Opolski)
Literatura fantastyczno-naukowa - zabawa słowem i zabawa tekstem

MGR ALEKSANDRA WOŹNICKA (Uniwersytet Warszawski)
Medycyna na wesoło

 

Obrady sekcji literaturoznawczej

(Sala Balowa) - godz. 15. 30

 

Przewodniczy: PROF. DR HAB. PIOTR FAST

 

PROF. DR HAB. LUDMIŁA ŁUCEWICZ (Uniwersytet w Kiszyniowie)
Библейский псалом в переложениях двух поэтов (Я. Кохановский и С. Полоцкий)

Prof. DR HAB. LOLA U. ZWONARIOWA (Moskwa)
Польскоязычная лирика Симеона Полоцкого

Dr ANNA KOŚCIOŁEK (UMK Toruń)
Mikołaj Gogol wobec Polski i Polaków (na materiale "Tarasa Bulby").

PROF. DR HAB. BAZYLI BIAŁOKOZOWICZ (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Eliza Orzeszkowa i Lew Tołstoj (Wokół nie napisanych przedmów L. Tołstoja do "Chama" i "Meira Ezofowicza")

Dr ELŻBIETA MIKICIUK (Uniwersytet Gdański)
"Powrót Chrystusa?" Wokół inscenizacji "Idioty" Fiodora Dostojewskiego

PROF. DR HAB. WALENTIN D. OSKOCKIJ (Uniwersytet Moskiewski)
Восстание 1863 года в русской (Александр Герцен) и польской (Стефан Жеромский) литературе

PROF. DR HAB. ROLF DIETER KLUGE (Uniwersytet Warszawski)
Польская тематика в поэме А. Блока "Возмездие".

PROF. DR HAB. JOANNA MIANOWSKA (Akademia Bydgoska)
Польское в прозе Б.К. Зайцева - герои, конфликты, сюжеты

 

23 maja 2003 r.

 

Instytut Rusycystyki UW, ul. Szturmowa 4, sala nr 4

 

Obrady sekcji literaturoznawczej - godz. 10. 00

Przewodniczy PROF.DR HAB.WANDA SUPA

 

PROF.DR HAB. ANDRZEJ DE LAZARI (Uniwersytet Łódzki)
Polonorusofobia i polonorusofilia Wiktora Jerofiejewa

PROF. DR HAB. PIOTR  FAST (Uniwersytet Ślšski)
Brodski jako tłumacz  poezji Konstantego Gałczyńskiego

PROF. DR HAB. FRANCISZEK APANOWICZ (Uniwersytet Gdański)
Pożyczone słowa a zdolność kredytowa tłumacza (O rosyjskich przekładach poezji Haliny Poświatowskiej)

DR MAGDALENA DOBROGOSZCZ (Uniwersytet Warszawski)
Literatura i kultura rosyjska na łamach prasy polskiej w roku 1989 ("Gazeta Wyborcza", "Życie Warszawy" i "Trybuna Ludu")

DR IWONA KRYCKA (Uniwersytet Warszawski)
"Dziennik Warszawski" Zinaidy Gippius

DR JERZY SZOKALSKI (Polska Akademia Nauk)
Jerzy, brat Kadena, w dialogu z kulturš rosyjskš

DR MARZENA RYCIELSKA (PAP w Słupsku)
"W muzyce szukamy świadectwa o jedności ducha naszego": Duchowy dialog Anatolija Kima i Juliusza Słowackiego (Muzyka kategoriš antropologicznš)

DR JOLANTA KWIATKOWSKA (UMK Toruń)
Oblicza Polski w poezji rosyjskiej epoki odwilży. Zarys problemu

 

DR LILIANA  KALITA (Uniwersytet Gdański)
Inscenizacje literatury rosyjskiej w gdańskim Teatrze Wybrzeże

DR MARLENA ZIMNA (Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie)
Recepcja twórczości Włodzimierza Wysockiego w Polsce. Prawdy i mity

 

Przerwa na kawę  (sala 405, IV piętro)

 

DR WIESŁAWA OLBRYCH (Polska Akademia Nauk)
Поляки в России. На примере судеб Сигизмунда Кржижановского и его семьи

DR WŁADIMIR S. BIERIEZIN (Ex Libris NG, Moskwa)
Влияние польского детектива на современную массовую литературу в России

MGR GRZEGORZ SZYMCZAK (Uniwersytet Warszawski)
Recepcja prozy Wiktora Pielewina w Polsce, problemy przekładu "Generation P"

MGR JAKUB SADOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Юлиан Тувим и траур по Сталину в польской публицистике

DR HAB. MAŁGORZATA SEMCZUK-JURSKA (Uniwersytet Warszawski)
Rosyjska literatura dla dzieci na scenach polskich po roku 1989

 

Studenci V roku Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego:

ANNA KUCZABA, Baśnie Eugeniusza Szwarca i ich teatralne wersje

PAWEŁ GÓRECKI, Sergiusz Michałkow dla dzieci - bajki na scenach polskich

 

Zakończenie obrad