odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Maj 2005, "Dzienniki pisarzy rosyjskich. Kontekst literacki i historyczny".

W dniach 20 i 21 maja 2005 r. Instytut Rusycystyki zorganizował międzynarodową konferencję naukową Dzienniki pisarzy rosyjskich. Kontekst literacki i historyczny. Inaugurację konferencji przybyło do sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego ponad 60 uczestników z Polski, Rosji, Francji, Włoch, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Bułgarii i Niemiec.
W części plenarnej referaty wygłosili profesorowie Boris Jegorow (Sankt-Petersburg, Rosja), Wiktoria Śliwowska (Warszawa), Véronique Jobert (Paryż, Francja), Wiktor Choriew (Moskwa, Rosja), Jelena Cybienko (Moskwa, Rosja), Jan Orłowski (Lublin), René Śliwowski (Warszawa), Wanda Zmarzer (Warszawa), Tadeusz Szyszko (Warszawa).
Odbyły się również prezentacje świeżo wydanych książek Véronique Jobert, Borisa Jegorowa, Aleksandra Fieduty, Walentyna Oskockiego, Władimira Kantora, Kiry Gordowicz, Galiny Niefaginej i Wiktora Choriewa.
Drugi dzień konferencji przebiegał w trzech sekcjach: Dzienniki XIX wieku, Dzienniki Srebrnego Wieku i emigracji oraz Dzienniki okresu radzieckiego i poradzieckiego.
Konferencja przebiegała w atmosferze ożywionej dyskusji, a jej uczestnicy podkreślali zasadność kontynuowania badań nad ego-dokumentami w przyszłości. Materiały konferencji zostaną opublikowane w kolejnym, XVII tomie wydawanych przez Instytut Rusycystyki UW prac naukowych "Studia Rossica".

Otwarcie konferencji z udziałem JM Rektora UW prof. dr hab. Piotra Węgleńskiego, Dziekana WLSiFW prof. dr hab. Władysław Figarskiego, Dyrektora Instytutu Rusycystyki prof. dr hab. Alicji Wołodźko-Butkiewicz

Referat wygłasza prof. dr hab. Boris Jegorow (Sankt-Petersburg, Rosja) - współtwórca słynnej szkoły tartuskiej

Obrady plenarne