odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.2.512
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
pon. - czw. 10.00 - 14.00
przerwa 12.30 - 13.00MOBILNOŚĆ STUDENCKA
W KATEDRZE RUSYCYSTYKI

Pracownicy KR odpowiedzialni za mobilność studencką:

Koordynatorzy ds. mobilności w KR:

Dr Dorota Muszyńska-Wolny
e-mail: dhmuszyn@uw.edu.pl
Tel. (w trakcie dyżurów) 22 55 34 242
Dyżury

Dr Joanna Wasiluk
e-mail: j.wasiluk@uw.edu.pl
Tel. (w trakcie dyżurów) 22 55 34 242
Dyżury

Informacja ogólna

Studenci Katedry Rusycystyki I, II i III stopnia mogą korzystać z różnych programów mobilności, obejmujących uczelnie polskie i zagraniczne. Warunki korzystania z poszczególnych projektów różnią się pod względem organizacyjnym i finansowym. Dlatego ważne jest, aby student dokładnie zapoznał się z ogólnymi zasadami i regulaminami poszczególnych programów oraz projektów, które są dostępne i aktualizowane na stronie Uniwersytetu Warszawskiego (zakładki Biura Spraw Studenckich, Biura Współpracy z Zagranicą, Katedry Rusycystyki).

Studenci z innych polskich uczelni oraz ośrodków zagranicznych również mogą przyjeżdżać do Katedry Rusycystyki na częściowe studia zagraniczne i staże naukowe.

Informacje ogólne na temat różnych form mobilności krajowych i zagranicznych znajdziesz tutaj: www.frse.org.pl/programy/ oraz www.bwz.uw.edu.pl