odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.2.512
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
pon. - czw. 10.00 - 14.00
przerwa 12.30 - 13.00Podania

Uwaga Studenci!!!

Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uchwałą Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16.06.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, podania dotyczące toku studiów należy składać w określonych terminach, tj:
  • podanie o wpis warunkowy na kolejny etap studiów – do 7 dni po zakończeniu sesji
  • podanie o egzamin komisyjny – w ciągu 7 dni od daty egzaminu lub (w przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę) w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczeń
  • podanie o powtarzanie etapu studiów - nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
  • podanie o wznowienie studiów – nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego (poza wznawianiem na dzień egzaminu dyplomowego)
  • podanie o ITS - do 14 dni od rozpoczęcia semestru
  • podanie o kontynuację ITS - do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
  • podanie o zmianę formy studiów - nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że podania złożone w terminach niezgodnych z wyżej wymienionymi regulacjami nie będą rozpatrywane.

Wzory podań: