odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Adam Jaskólski

a.jaskolski@uw.edu.pl

doktor nauk humanistycznych

dyscyplina:
językoznawstwo

specjalność:
językoznawstwo rosyjskie

podstawowy przedmiot badań:
rosyjski dyskurs polityczny

kierunki badań:
 • semantyka i pragmatyka dyskursu politycznego,
 • opozycja "My – Oni" w dyskursach perswazyjnych,
 • polska interferencja na gwarę staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego
prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Rosja – tradycja i współczesność I
 • Przedmiot do wyboru: Staroobrzędowcy – historia, kultura, język

wykaz publikacji naukowych:

książki:
 • Jaskólski A., Dyskurs polityczny w Rosji. Analiza pragmalingwistyczna. Toruń 2015: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 250 s.
 • Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów, red. M. Głuszkowski, S. Grzybowski, Toruń 2016: Wydawnictwo Naukowe UMK, 284 s. (członek zespołu autorskiego razem z: D. Paśko-Koneczniak, M. Ziółkowska-Mówka, M. Grupa, S. Grzybowski, M. Głuszkowski).
artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach zbiorowych i inne:
 • Presupozycja jako mechanizm perswazji w rosyjskim dyskursie politycznym lat 1995-2009, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, nr 1/2010, s. 79-89.
 • Językowe sposoby przedstawienia negatywnych stanów rzeczy w państwie w wypowiedziach władz rosyjskich, [w:] Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 347-360.
 • Sposoby woalowania negatywnej oceny denotatów w wypowiedziach władz rosyjskich, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, nr 3/2013, s. 79-89.
 • Âzykovye sposoby predstavleniâ problem Rossii v diskurse rossijskoj vlasti, [w:] Političeskaâ kommunikaciâ. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Екатеринбург 2014, s. 287-292.
 • O pojęciu udawania. Analiza semantyczna, [w:] Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee, red. K. Dembska, M. Głuszkowski, Toruń 2015, s. 595-605.
 • Nedostatki i dostoinstva raznyh tipov transkripcii pri zapisi govorastaroobrâdcev v Polʹše, [w:] "Acta Baltico-Slavica" vol. 39 (2015), s. 174-185.
 • Opozycja Rosja – Zachód w rosyjskich mediach w okresie kryzysu na Ukrainie, [w:] red. Ż. Sładkiewicz, K. Wądołowska-Lesner, W poszukiwaniu tożsamości językowej, tom 1, Gdańsk 2016, s. 162-170.
 • Wizerunek Rosji w rosyjskich mediach w świetle kryzysu ukraińskiego, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, nr 4 (156), 2016, s. 22-34.
 • Obraz Zapada v internet-žurnale „odnako.org”: lingvističeskij analiz, [w:] red. Е. Л. Вартанова, Я. Н. Засурский, Журналистика в 2016 году. Творчество, профессия, индустрия, Moskwa 2017, s. 124-125.
 • Manipulacja językowa i problemy z jej identyfikacją, [w:] red. Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz, Perswazja językowa w różnych dyskursach, tom 1, Gdańsk 2017, s. 26-39.
 • Opozycja "przeszłość : teraźniejszość" w wypowiedziach staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, [w:] „Przegląd Środkowo-Wschodni”, 2/2017, s. 75-91.
 • (z M. Głuszkowskim) Stereotyp (od)tworzony. Język rosyjski, Rosjanie i Rosja w „Świecie według Kiepskich”, [w:] red. K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak, Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, Toruń 2017, s. 73-86.
 • Pola znaczeniowe „przemoc”, „okrucieństwo”, „nienawiść” w mediach rosyjskich w okresie kryzysu na Ukrainie, [w:] red. K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak, Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, Toruń 2017, s. 99-110.
 • Vliânie polʹskogo âzyka na semantiku, sintaksis i pragmatiku predlogov vreči staroobrâdcev, proživaűŝih v Polʹše, [w:] „Slavistica Vilnensis”, 62/2017, s. 205–222.
 • Obraz Zapada v provlastnyh rossijskih SMI v svete krizisa na Ukraine (na primere internet-žurnala „Odnako”), [w:] red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk, A. Zych, Rusistika i sovremennostʹ. Starye voprosy, novye otvety, Katowice 2017, s. 427–443.