odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
21.02.2018


Ewa Gazdecka

emgazdecka@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych/starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa:
językoznawstwo

Przedmiot badań:

 • współczesny język rosyjski i współczesny język polski
 • badania interdyscyplinarne
Kierunki badań:
 • Analiza języka religii we współczesnym języku rosyjskim i polskim.
 • Analiza dyskursów we współczesnym języku polskim i rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem języka mediów i dyskursu religijnego.
Badania interdyscyplinarne:
 • Doktryna etyczna Lwa Tołstoja na tle Prawosławia.
 • Analiza językowa tekstów publicystycznych i tekstu o walorach religijno-filozoficznych (Ewangelia Jezusa Chrystusa….. )  w odniesieniu do Prawosławia rosyjskiego.

Prowadzone zajęcia w Instytucie Rusycystyki:
 • gramatyka współczesnego języka polskiego (konwersatorium),
 • gramatyka języka rosyjskiego , morfologia i składnia (ćwiczenia),
 • wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia),
 • kierunki i metody badań we współczesnej lingwistyce (konwersatorium).
Wybrane publikacje:
 • Lew Tołstoj – samoocena i rzeczywistość. Wyjątki z Dzienników.  (w:) Studia Rossica XVII  Dzienniki pisarzy rosyjskich. Warszawa 2006 , s. 179–187.
 • Lwa Tołstoja korespondencja z Gandhim. (w:) Studia Rossica XIX , Warszawa 2007 s. 316–322.
 • Lew Tołstoj – Prawosławie i kontestacja. (w:) Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura i słowo. Białystok 2009, s. 314–321.
 • Najbliżsi o Lwie Tołstoju. Meandry obiektywizmu. (w:)  Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe. t. I (w:) Studia Rossica  XX , Warszawa 2010,  s. 213–223.
 • Leksyka rosyjska na tle przemian społecznych. (w:) Język rosyjski współczesnej Rosji. Warszawa 2010, s. 45–56.
Artykuły za lata 2012 – 2014 – w druku.