odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
21.02.2018


Michał Kozdra

doktor nauk humanistycznych

m.kozdra@uw.edu.pl

Wykształcenie kierunkowe

filologia rosyjska

Dyscyplina naukowa
językoznawstwo

Kierunki badań

 • analiza dyskursu migracyjnego w Rosji
 • analiza multimodalna
 • leksykografia dydaktyczna rosyjsko-polska i polsko-rosyjska
 • metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego
 • etnolingwistyka kognitywna
 • aksjolingwistyka
Publikacje
wykaz na stronie https://pbn.nauka.gov.pl

Wywiady
Братья-славяне: в согласии или  разобщении?, [w:] „Polskie Radio dla Zagranicy”, 1 października 2014 r., http://www.radioporusski.pl/6/174/Artykul/182998
Спасибо моим родителям, [w:] „ЕВРОПА.RU”, kwiecień-maj 2011, nr 64, s. 16-17, http://www.gazetarosyjska.pl/pliki/0064.pdf

Zajęcia dydaktyczne

 • Analiza dyskursu migracyjnego we współczesnych mediach rosyjskich (seminarium licencjackie)
 • Komunikacja multimodalna w rosyjskim Internecie (konwersatorium)
 • Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia)
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego (ćwiczenia)
 • Internet i nowe media w Rosji (konwersatorium)
Funkcje
 • wydziałowy doradca ds. potwierdzania efektów uczenia się
 • opiekun studentów I roku studiów I stopnia
 • sekretarz naukowy konferencji „Mikołaj Karamzin i jego czas”
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego
 • Slavic Linguistics Society
 • Slavic Cognitive Linguistics Association
Członkostwo w kolegiach redakcyjnych
„Лингвистика и антропология” / „Linguistics and Anthropology” (Uniwersytet Państwowy w Irkucku)

Stypendia i granty

 • stypendium STA Erasmus – mobilność edukacyjna, Uniwersytet w Tallinie, Estonia, luty 2017
 • grant programu KE Erasmus Mundus Akcja 2, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia, wrzesień 2015
 • stypendium programu Komisji Europejskiej Socrates-Erasmus, Uniwersytet w Tallinie, Estonia, luty-czerwiec 2007
 • stypendium programu rządowego RP, Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Rosja, marzec-czerwiec 2005
Nagrody i wyróżnienia
 • dyplom laureata I etapu międzynarodowego konkursu „Najlepszy Wykładowca Języka Rosyjskiego Zagranicy”, Moskwa, 2014
 • dyplom finalisty Europejskiego i Światowego Festiwalu Języka Rosyjskiego, Sankt Petersburg, 2014, 2012, 2010
 • dyplom finalisty „Światowego Lingwokulturologicznego Konkursu Języka Rosyjskiego i Literatury”, Moskwa, 2013
 • wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN za rozprawę doktorską, Warszawa, 2013