odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Michał Kozdra

doktor nauk humanistycznych

m.kozdra@uw.edu.pl

Wykształcenie kierunkowe

filologia rosyjska

Dyscyplina naukowa
językoznawstwo

Kierunki badań

 • analiza dyskursu migracyjnego w Rosji
 • analiza multimodalna
 • leksykografia dydaktyczna rosyjsko-polska i polsko-rosyjska
 • metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego
 • etnolingwistyka kognitywna
 • aksjolingwistyka
Publikacje
wykaz na stronie https://pbn.nauka.gov.pl 

Zajęcia dydaktyczne

 • Analiza dyskursu migracyjnego we współczesnych mediach rosyjskich (seminarium licencjackie)
 • Komunikacja multimodalna w rosyjskim Internecie (konwersatorium)
 • Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia)
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego (ćwiczenia)
 • Internet i nowe media w Rosji (konwersatorium)
 • Teksty polikodowe w Internecie (konwersatorium)
Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego
 • Slavic Linguistics Society
 • Slavic Cognitive Linguistics Association
 • Association of Slavists POLYSLAV 
Członkostwo w pracowniach naukowych
 • współautor koncepcji i członek Pracowni Badań Leksykograficznych Instytutu Rusycystyki UW, od 19 kwietnia 2016 r.
 • członek Pracowni Mediów w Dawnej i Współczesnej Rosji Instytutu Rusycystyki UW, od 23 lutego 2016 r.
Członkostwo w kolegiach redakcyjnych 
członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego „Lingvistika i antropologiâ” / „Linguistics and Anthropology” (red. Marina Taszłykowa), Uniwersytet Państwowy w Irkucku

Staże naukowe

 • Estonia, Uniwersytet w Tallinie, stypendium STA Erasmus – mobilność edukacyjna w celu prowadzenia zajęć, 20-23 lutego 2017 r., Instytut Rusycystyki UW 
Granty
 • grant programu Komisji Europejskiej WEBB (nr 2012-2739/001-001-EM) na realizację projektu naukowego „Stereotype as a Part of a Discursive Practice in Russian Society (Ethno-Cognitive Approach)”, 1-30 września 2015 r., Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia, zrealizowany

Projekty krajowe

 • międzyinstytutowy zespołowy projekt naukowy „Tematyczny rosyjsko-polski słownik paraleli leksykalnych”, kierownik: V. Dubichynskyi, wykonawcy: M. Kozdra, J. Żejmo (ILS UW), w realizacji
 • projekt naukowy we współautorstwie z prof. Janem Wawrzyńczykiem (UW); cel – wydanie monografii poświęconej życiu i twórczości Natalii Gorbaniewskiej, w realizacji
 • zadanie badawcze (BST 2017) „Obraz imigrantów w internetowym dyskursie etnocentrycznym w Rosji po 2005 r.”, zrealizowane
 • zadanie badawcze (DSM 2017) „Analiza dyskursologiczna WROGA w rosyjskiej prasie wysokonakładowej (na przykładzie wybranych tytułów)”, zrealizowane
 • zadanie badawcze (BST 2016) „Obraz imigrantów w internetowym dyskursie etnocentrycznym w Rosji po 2005 r.”, zrealizowane
 • zadanie badawcze (DSM 2016) „Analiza dyskursologiczna WROGA w rosyjskiej prasie wysokonakładowej (na przykładzie wybranych tytułów)”, zrealizowane

Nagrody i wyróżnienia

 • dyplom laureata I etapu międzynarodowego konkursu „Najlepszy Wykładowca Języka Rosyjskiego Zagranicy”, Moskwa, 2014
 • dyplom finalisty Europejskiego i Światowego Festiwalu Języka Rosyjskiego, Sankt Petersburg, 2014, 2012, 2010
 • dyplom finalisty „Światowego Lingwokulturologicznego Konkursu Języka Rosyjskiego i Literatury”, Moskwa, 2013
 • wyróżnienie Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN za rozprawę doktorską, Warszawa, 2013