odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Regina Petelczyc

Doktor nauk humanistycznych

rpetelcz@uw.edu.pl

Dyscyplina

Filologia rosyjska; językoznawstwo

Specjalność naukowa

Historia rosyjskiego języka literackiego

Funkcje pełnione w IR

Członek Rady Wydziału LSiFW

Prowadzone zajęcia

Gramatyka języka scs

Gramatyka historyczna języka rosyjskiego

Historia rosyjskiego języka literackiego

Publikacje

  • O pewnym typie staroruskich i staropolskich grup syntaktycznych, Studia i Materiały XXIV Filologia Rosyjska 5, WSP Zielona Góra 1986.
  • Rosyjski Wyraz. Słownik naukowo-dydaktyczny, (red.) J. Lukszyn, Warszawa 1988 (współautorstwo).
  • Pierwsi ruscy święci Borys i Gleb w legendach staroruskich, "Przegląd Humanistyczny", nr 10, Warszawa 1989.
  • Материалы для словаря русского языка 70 и 80 годов ХХ века. Не зарегистрированные в нормативных словарях, t. II, Warszawa 1990 (współautorstwo).
  • Liczba podwójna w "Успенском сборникеXII-XIII", [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, t. 21, Warszawa 1992.
  • Материалы для словаря русского языка 80-годов ХХ века, Warszawa 1996 (współautorstwo).
  • Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, (red.) J. Lukszyn, Warszawa 1998 (współautorstwo).
  • Rosyjsko-polski słownik paremiologiczny, (red.) J. Lukszyn, Warszawa 2001 (współautorstwo).