odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
13.01.2018


SAMORZĄD STUDENTÓW IR UW

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Rusycystyki 2016/2017

Przewodnicząca: Aleksandra Joanna Kowalska
e-mail: aleksandra.j.kowalska@student.uw.edu.pl

Wiceprzewodniczący: Marta Alicja Budziszewska
e-mail: ma.budziszewsk@student.uw.edu.pl

Pozostali członkowie:
Natalia Zdun
e-mail: n.zdun@student.uw.edu.pl

Justyna Sobiecka
e-mail: j.sobiecka@student.uw.edu.pl

Jan Rafał Pietruczuk
e-mail: j.pietruczuk@student.uw.edu.pl

Rada Wydziału:
Marta Alicja Budziszewska

Rada Instytutu:
Jan Rafał Pietruczuk

Parlament studentów UW:
Justyna Sobiecka