odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.2.512
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
pon. - czw. 10.00 - 14.00
przerwa 12.30 - 13.00sprsocjalne

Wsparcie socjalne

Od semestru letniego 2021/22 obsługą stypendiów socjalnych będzie zajmowało się Biuro Pomocy Materialnej UW

Wszelkie pytania dotyczące wniosku o stypendium socjalne mogą Państwo kierować na adres: bpm@uw.edu.pl