odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
25.09.2018


Władze IR

Skład dyrekcji Instytutu Rusycystyki:

dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW
p.o. Dyrektora
e-mail: m.dabrowska@uw.edu.pl
dyżury

dr Piotr Głuszkowski
Zastępca Dyrektora
e-mail: p.gluszkowski@uw.edu.pl
dyżury

dr Dorota Piekarska-Winkler
Zastępca Dyrektora ds. studenckich
e-mail: dopiekar@uw.edu.pl
dyżury