odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.2.512
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
pon. - czw. 10.00 - 14.00
przerwa 12.30 - 13.00Władze

Władze Katedry Rusycystyki:

dr hab. Grażyna Mańkowska
Kierownik Katedry Rusycystyki
e-mail: gmmankow@uw.edu.pl
dyżury:
poniedziałek: godz. 11.30-13.00 (tryb stacjonarny)
wtorek: godz. 9.45-11.15 (tryb stacjonarny)

dr Dorota Piekarska-Winkler
Kierownik Studiów
e-mail: dopiekar@uw.edu.pl
dyżury:
wtorek: godz. 11.30-13.00 (tryb stacjonarny)
czwartek: godz. 13.00-14.00 (tryb zdalny)