odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


WYJAZDY KRAJOWE


Program MOST (obejmuje wymianę studentów wśród uczelni krajowych, które formalnie zadeklarowały uczestnictwo w programie)

Zapoznaj się z informacjami: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Wybierz z listy uczestników programu Most uczelnię krajową i jednostkę, do której chcesz wyjechać. Pamiętaj, aby kierować się przede wszystkim zbieżnością programów zajęć. Porównaj programy zajęć w Instytucie Rusycystyki i w interesującej Cię jednostce uczelni krajowej (Wydział, Instytut, Katedra). Wybór uczelni możesz skonsultować z koordynatorem ds. mobilności w IR. Po konsultacjach, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki, zarejestruj swoją kandydaturę na stronie programu: https://most.uka.uw.edu.pl

Następnie z wydrukowanym formularzem udaj się do Z-cy Dyrektora IR ds. dydaktycznych i studenckich.

Formalności po powrocie do IR:

Podstawowe informacje na ten temat znajdziesz w ogólnych zasadach/regulaminie programu MOST.