odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Русская литература в европейском контексте.
Сборник научных работ молодых филологов, I,
Warszawa: Wyd. IR UW, 2008, 262 strony.

Tom zawiera 32 referaty wygłoszone przez uczestników I Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów, która odbyła się w Instytucie Rusycystyki w dniach 30-31 marca 2007 roku. W konferencji udział wzięli studenci i doktoranci z Polski, Rosji, Ukrainy i Estonii.