odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Albina Gołubiewa, Magdalena Kuratczyk,
Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami
,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, 324 strony

Podręcznik został opracowany z myślą o Polakach uczących się języka rosyjskiego. Szczególną uwagę zwrócono na różnice i pozorne podobieństwa między językiem polskim a rosyjskim po to, żeby wyeliminować najczęściej popełniane błędy.

Gramatyka podzielona jest na 135 jednostek (rozdziałów), prezentujących poszczególne zagadnienia możliwie jasno i przejrzyście. Każda jednostka opracowana została w ten sposób, że zajmuje dwie stronice, z których jedna (lewa) obejmuje wiadomości teoretyczne, a druga (prawa) – zawiera odpowiednio dobrane ćwiczenia utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę. Podział materiału na małe jednostki i duża liczba ćwiczeń (ok. 500) pozwala przyswoić i przećwiczyć poszczególne zagadnienia w sposób gruntowny, ale niezbyt uciążliwy.

Każda strona ćwiczeniowa zawiera rosyjsko-polski słowniczek trudniejszych wyrazów.

Rozwiązania ćwiczeń są podane w Kluczu, co pozwala uczącym się samodzielnie przećwiczyć i przyswoić prezentowany materiał gramatyczny.