odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Monika Izabella Zielińska
Obrzeża i dale leśne
Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku

Warszawa, Wyd. IR UW, 2010, 295 stron

Monografia składa się ze wstępu (Obrzeża lasu), trzech rozdziałów (Michaił Priszwin – viator silvestris; W obronie przyjaciela. Las w twórczości Leonida Leonowa; Las współczesny mieszany), zakończenia (Dale leśne) i aneksu (Las w malarstwie rosyjskim). Rozdział I jest poświęcony analizie motywów sylwicznych w wybranych utworach M. Priszwina oraz związkom wizji leśnego świata wykreowanej przez pisarza z malarstwem europejskim i rosyjskim. Rozdział II dotyczy typologii lasu w utworach L. Leonowa (silva fabulosa, fuga mundi, las-symbol Rosji i in.). W rozdziale III autorka omawia spatium lasu w prozie „wiejskiej” (W. Biełow, W. Astafjew, W. Rasputin), filozofię Lasu według A. Kima (przypowieść Ojciec-Las) i terapeutyczną rolę lasu w opowieści P. Aleszkowskiego (Żywot Tchórza).


Książka do nabycia w sekretariacie Instytutu Rusycystyki (pok. 413) w cenie 35 PLN.