odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Людмила Луцевич
Память о псалме
Sacrum/profanum в современной русской поэзии

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 487 stron


Monografia Ludmiły Łucewicz wprowadza do obiegu naukowego rosyjską poezję psalmiczną drugiej połowy XX wieku, powstałą w dwóch, niezbyt od siebie odległych, jakże odmiennych epokach – radzieckiej i postradzieckiej.

Ten zróżnicowany formalnie i bogaty w filozoficzno-etyczne oraz społeczne treści materiał, dotychczas całkiem niezbadany, krążył za czasów sowieckich w drugim obiegu jako źle widziana przez władze twórczość poetów wyklętych.

Autorka stworzyła studium podejmujące istotną dla badań slawistycznych problematykę, na gruncie której jest niekwestionowanym autorytetem. Nie tylko zebrała i wyselekcjonowała rozproszone teksty psalmiczne, dokonała również ich wnikliwej, hermeneutycznej analizy.

Monografia ta może przyciągnąć uwagę nie tylko filologów, lecz również wszystkich zainteresowanych antropologią rosyjskiej kultury. Dowiadujemy się z niej m.in. o mało komu znanych realiach z życia rosyjskiego undergroundu, poznajemy atmosferę czasów, w których rodziła się „poezja baraków” oraz dramatyczne losy utalentowanych, w większości zapomnianych dzisiaj, twórców.