odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.06.2018


Magdalena Dąbrowska,
Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 240 stron.

Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera zarys szeroko rozumianego tła kulturowego (rozdział I) i literackiego (rozdziały II i III) gatunku podróży sentymentalnej. Część drugą – obszerniejszą (rozdziały I-VII) – wypełnia omówienie poszczególnych utworów, mające odsłonić wielkie, dotychczas słabo uświadamiane, zróżnicowanie (tematyczne i ideowe, ale także formalne) rosyjskich podróży sentymentalnych. Przedmiotem rozpatrzenia stają się Listy podróżnika rosyjskiego Nikołaja Karamzina oraz Podróż z Petersburga do Moskwy Aleksandra Radiszczewa, a także m.in. „podróże do Małorosji” P. Szalikowa, Filon I. Martynowa, Podróż do Kazania, Wiatki i Orenburga M. Niewzorowa oraz Podróż do południowej Rosji W. Izmajłowa. Całość uzupełnia omówienie – we wstępie – podstawowych założeń teoretycznych i stanu badań oraz – w zakończeniu – wkładu podróży sentymentalnej w rozwój prozy rosyjskiej; książka opatrzona jest bibliografią oraz indeksem nazwisk i tytułów.