odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.433
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
wtorek, czwartek 10.00 - 14.30
przerwa 12.30 - 13.00
poniedziałek, środa - tryb zdalny / dyżury
w razie konieczności umawiać się mailowo
piątek - tryb zdalnyAktualnościZajęcia zdalne

Wszystkie zajęcia w Katedrze Rusycystyki w semestrze zimowym będą się odbywały w trybie zdalnym zgodnie z rozkładem zajęć. Na zajęciach synchronicznych możliwe będzie stosowanie narzędzi: Google Meet oraz Zoom, na zajęciach asynchronicznych - narzędzi dostępnych w ramach pakietu "G Suite dla Szkół i Uczelni" oraz Kampus.


Dni Adaptacyjne 2020

Poniżej zamieszczamy harmonogram dni adaptacyjnych dla studentów I roku stacjonarnych studiów I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Harmonogram dni adaptacyjnych


Tryb pracy sekretariatu Katedry Rusycystyki

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 sekretariat Katedry Rusycystyki będzie pracował w następujący sposób:

wtorek, czwartek - tryb stacjonarny (p. 413);

poniedziałek, środa, piątek - tryb zdalny.


Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na kierunku filologia rosyjska odbywają się w formie zdalnej. Wybrane zajęcia mogą odbyć się w formie stacjonarnej za zgodą studentów oraz po otrzymaniu zgody Pani Prodziekan ds. studenckich.Uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa w kolejnej rekrutacji do programu MOST. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biura Spraw Studenckich:

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/most/

Minigranty na inicjatywy naukowe

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) "Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków", w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".

Wnioski można składać do 15 lipca.

Więcej informacji:
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1-en/

Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2019 r.

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął "Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku". W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/sprawozdanie-rektora-z-dzialalnosci-uczelni-w-2019-roku/
Spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) "Inicjatywy doskonałości" na UW, podczas których członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania te organizowane są przez zespoły, które pracują nad szczegółami realizacji poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych.

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB IV "Przekraczanie granic humanistyki". Linki do formularzy rejestracyjnych na pozostałe spotkania dostępne są pod adresem: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/06/spotkania-informacyjne-na-temat-dzialan-w-ramach-pob-i-ii-i-iii/

Harmonogram spotkań:

  • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 - POB I "Badania dla Ziemi"
  • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 - POB II "U podstaw mikro i makro świata"
  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 - POB III "Wyzwanie petabajtów"
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 - POB V "W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań"

Pismo uczelni, numer letni

Ukazał się najnowszy, letni numer pisma "UW", który jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii, a sam magazyn przenosi się w dużej mierze do sieci.

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/pismo-uczelni-numer-letni/
Rozkład zajęć studiów dziennych w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021

[Więcej informacji]


Harmonogram rejestracji żetonowych w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowy harmonogram rejestracji żetonowych w roku akademickim 2020/2021 zamieszczamy w pliku poniżej.

Harmonogram rejestracji żetonowych

Informacje dotyczące egzaminów z języków obcych

W załącznikach, publikujemy informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020 zgodnie z ostatnimi decyzjami Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowej. Zachęcamy, do zapoznania się z tymi dokumentami. Podstawowym źródłem informacji jest strona Rady Koordynacyjnej: www.certyfikacja.uw.edu.pl, na której ukazują się wszelkie aktualizacje i najnowsze informacje. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram egzaminów.

Infografika

Uchwała w sprawie ustalenia zasad organizacji egzaminów z języków obcych

Harmonogram egzaminów

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

Szczegółowy harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 w trybie zdalnym zamieszczamy w pliku poniżej.

Harmonogram sesji (tryb zdalny)

Letnia sesja egzaminacyjna

Decyzją Pani Kierownik jednostki dydaktycznej WLS letnia sesja egzaminacyjna na kierunku studiów filologia rosyjska i studia nad słowiańszczyzną wschodnią, filologia rosyjska odbędzie się w bloku I (tj. 15.06.2020 r. - 5.07.2020 r.)

Więcej

Dzień Otwarty w Katedrze Rusycystyki online

25 kwietnia 2020 r. o godzinie 12.30 zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na Dzień Otwarty w Katedrze Rusycystyki. Podczas spotkania online porozmawiamy o rekrutacji i studiach na kierunku filologia rosyjska. Aby dołączyć do wydarzenia, należy kliknąć link:

https://meet.google.com/anw-fwpr-xpt

Wykaz zajęć zdalnych w Katedrze Rusycystyki UW (realizacja od 23 marca 2020 r.)

Więcej
Szanowni Państwo!

Drodzy Studenci!

W związku z Rozporządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 uprzejmie informujemy, że do 20 marca 2020 otrzymają Państwo informację, które zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym od poniedziałku 23 marca 2020.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem władz rektorskich z 12 marca 2020: https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/

Okres zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym od nauki, z wyjątkiem planowej przerwy świątecznej. Część wykładowców zapewne już skontaktowała się z Państwem a nawet odbyła testowe wideokonferencje lub wyznaczyła zadania, stosując inne formy e-learningu. Są to zajęcia równoważne wobec zajęć stacjonarnych, zatem obowiązkiem studentów jest uczestnictwo w nich oraz wywiązanie się z wszelkich zadanych prac. Zajęcia zdalne mogą się rozpocząć wcześniej, tzn. przed 23 marca 2020, o ile wszyscy studenci zostaną poinformowani i wyrażą na to zgodę. Jest to też naturalne w przypadku seminariów dyplomowych, które już dotychczas odbywały się z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Gdyby mieli Państwo problemy utrudniające udział w zajęciach zdalnych (zdrowotne, techniczne, sprzętowe itp), prosimy o niezwłoczne poinformowanie wykładowców.

Godziny pracy administracji:

Budynek przy ul. Szturmowej 4 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00,

Dziekanat ds. studenckich jest dostępny dla studentów w godz. 10.00-13.00

Budynek przy ul. Dobrej 55 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00 Dziekanat ds. studenckich jest czynny dla studentów w godzinach 9.00-12.00.

Kontakt osobisty prosimy ograniczyć wyłącznie do spraw, których nie da się załatwić telefonicznie lub mailowo

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.03.2020 r. legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku, bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.


Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w Katedrze Rusycystyki UW w roku akad. 2019/2020

[więcej informacji]


UW gratuluje Oldze Tokarczuk

Olga Tokarczuk, która 10 grudnia odbiera Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z okazji wręczenia nagrody na UW odbywa się akcja, której celem jest zachęcenie studentów i pracowników Uniwersytetu do dołączenia do gratulacji składanych Noblistce poprzez sfotografowanie się ze specjalną planszą okolicznością. Akcja będzie prowadzona na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu i w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 55/56. Wszystkie informacje szczegółowe znajdą Państwo w informacji na stronie głównej UW.


Rozkład zajęć studiów dziennych w semestrze letnim roku akad. 2019/2020

[więcej informacji]


Biuro Prasowe UW przygotowało dla studentów I roku przewodnik zawierający najważniejsze informacje na temat uczelni.
Publikację w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-nowych-studentow-3

Utworzenie grupy na Facebooku dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Klub Absolwentów UW otwiera nową platformę komunikacji! Wszystkich absolwentów zachęcamy do dołączenia do grupy na Facebooku. Znajdą tam Państwo nie tylko informacje o organizowanych wydarzeniach na UW, ale także najnowsze wiadomości z życia uniwersytetu, ofertę dodatkowych kursów i zajęć oraz zaproszenia do udziału w szeregu uczelnianych inicjatywach.
https://www.facebook.com/groups/absolwenciUW/

Dołącz do oficjalnej grupy studentów UW!
Wszystkich studentów, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku.
www.facebook.com/groups/UWstudenci
Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni merytoryczne odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, co aktualnie dzieje się na naszej uczelni!

Jesteś 522843 Gościem