odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.2.512
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
wtorek, czwartek 10.00 - 14.30
przerwa 12.30 - 13.00
poniedziałek, środa - tryb zdalny / dyżury
w razie konieczności umawiać się mailowo
piątek - tryb zdalnyRoman Mnich

r.mnich3@uwu.edu.pl

Doktor habilitowany

Pełnione funkcje

 • w latach 2004-2018 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Akademii Podlaskiej oraz dyrektor Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • członek Zarządu Międzynarodowej Fundacji im. Iwana Franki (Kijów-Wiedeń)
 • członek Société internationale d'histoire comparee du théâtre de l'opéra et du ballet w Paryżu (S.I.H.C.T.O.B., Paris)
 • członek komitetów naukowych czasopism:
  • "Studia Comeniana et Historica" (Uherský Brod, Republika Czeska)
  • "Filologus" (Jelec, Rosja)
  • "Zagadnienia literaturoznawstwa" (Czerniowce, Ukraina)
  • "Slavica Litteraria" (Brno, Republika Czeska)
 • redaktor naczelny rosyjskojęzycznego czasopisma "МИРГОРОД" (wydawane wspólnie z Uniwersytetem w Lozannie)
 • stypendysta DAAD (1997-1998, 2011), KAAD (1999), Kurt Tucholski Stiftung (2003-2004), Austriackiej Akademii nauk (2007), Lise Meitner Fonds (2007-2008)
Dyscypliny

 • literaturoznawstwo
 • filozofia
Specjalności

 • literaturoznawstwo słowiańskie
 • teoria literatury
 • filozofia niemiecka XX wieku
Kierunki badań
 • literatura rosyjska Srebrnego wieku
 • teoria symboli (Ernest Cassirer)
 • epistemologia literaturoznawcza i hermeneutyka (Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer)
 • barok słowiański (Jan Amos Komeński)
 • słowiańska recepcja filozofii niemieckiej (Dmytro Czyżewski)
 • dyskursy żydowskie w literaturach słowiańskich
 • twórczość Anny Achmatowej, Wiaczesława Iwanowa, Iwana Franki, Rainera Marii Rilke, Brunona Schulza

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Teoria literatury
 • Historia literatury rosyjskiej (1895-1917)
 • Wielkie tematy literatury rosyjskiej

Monografie:

 • Категория символа и библейская символика в поэзии ХХ века. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002, 260 s. ISBN 83-227-1927-2.

 • Дрогобичанин Бруно Шульц. Drohobyczanin Bruno Schulz. Siedlce - Drohobycz: Wydawnictwo "KOŁO" 2006, 160 s. ISBN 966-7996-55-7

 • Ivan Franko im Kontext mit Theodor Herzl und Martin Buber. Antisemitismus und Philosemitismus in Ostgalizien 1886-1916. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag 2012, 134 S. ISBN 978-3-86628-415-9 & 3-86628-415-2

 • "Poetik und Hermeneutik". Bibliografia zawartości tomów I-XVII. "COLLOQUA LITTERARIA SEDLCENSIA". Studia minora. Volumen IV. Siedlce 2012, s.73, ISSN 2081-3546 (współautor - Natalia Pawluch)

 • Жанровая эволюция элегии в литературе ХХ века. "OPUSCULA SLAVICA SEDLCENSIA". Tom VII. Siedlce: Wydawnictwo Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego 2015, 160 s. ISBN 978-83-937388-7-8

 • Дмитрий Чижевский versus Роман Якобсон, "OPUSCULA SLAVICA SEDLCENSIA". Tom VI. Siedlce: Wydawnictwo Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego 2016, 232 s. ISBN 978-83-64884-61-0 (współautor - Oksana Blashkiv)

 • Іван Франко і єврейство. Siedlce: Wydawnictwo Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego 2018, 530 c. ISBN 978-83-64884-14-6

Pełna bibliografia na stronie PBN